Ville de Lierre

Villes et Communes de Flandre, aussi appelé Lierre

1 demande
Geachte mevrouw Deprez,   Zoals aangekondigd in de brief die u op 13 april ontving, hierbij de gevraagde documenten met betrekking tot de vergader...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?