Commune de Lendelede

Villes et Communes de Flandre, aussi appelé Lendelede

1 demande
Mevrouw Deprez, Graag antwoord te vinden op onderstaande vragen: 1) - De ontwerpbesluiten kunnen samen met de bijlagen door de raadsleden op een dig...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?