Commune de Kortessem

Villes et Communes de Flandre, aussi appelé Kortessem

1 demande
Geachte Het besluit van de Algemeen directeur en alle documenten werden u overgemaakt in april. Op de ontvangstbevestiging die toen gevraagd werd,...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?