J.J. De Gucht, : Stad Aalst Schepen: Personeel & organisatie, Stadsvernieuwing, Mobiliteit & openbare werken, Onderhoud openbaar domein

Une autorité publique

1 demande
Achtbare Schepen J.J. De Gucht U zal het druk hebben, daarom een herinnering aan mijn vraag naar de 'Nota van de stad Aalst m.b.t. de verdediging van...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?