Commune de Hoegaarden

Villes et Communes de Flandre, aussi appelé Hoegaarden

1 demande
Beste Zoals reeds eerder geantwoord, publiceren wij als lokaal bestuur alles wat er gepubliceerd dient te worden. Ontwerpbesluiten publiceren geeft v...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?