Commune de Buggenhout

Villes et Communes de Flandre, aussi appelé Buggenhout

1 demande
Geachte mevrouw, Op uw vraag en in het kader van openbaarheid van bestuur worden u de ontwerpnotulen bezorgd van de gemeenteraad van 25 mei. In totaa...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?