Commune de Bredene

Villes et Communes de Flandre, aussi appelé Bredene

2 demandes
Beste Charlotte In antwoord op uw vraag kan ik u meedelen dat de volgende gemeente- en OCMW-raad plaats vindt op 26 juni. De agenda en de ontwerpbeslu...
Beste Ilse Zie mail hieronder van mijn collega van de financiële dienst. Mvg              Hilde Vansteenkiste verantwoordelijke secretariaat I arch...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?