BRAVVO asbl - 1000 bxl

Une autorité publique, aussi appelé BRAVVO

1 demande
Mevrouw Verhaeghe, Gelieve te noteren dat het altijd zo geweest is dat het mandaat onbezoldigd was - onkosten in vervoer inbegrepen. Met vriendelijk...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?