Ville d'Anvers

Villes et Communes de Flandre, aussi appelé Anvers

23 demandes
Geachte heer De Bruyn   Aansluitend op onze mail van 15/03/2019, waarbij wij u meedeelden dat wij de gevraagde bestuursdocumenten niet ter beschik...
Geachte heer U vroeg in het kader van de openbaarheid van bestuursdocumenten hoeveel van de geregistreerde 1044 Europese en 1117 niet-Europese burgers...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?