Ville d'Anvers

Villes et Communes de Flandre, aussi appelé Anvers

24 demandes
initiatieven tegen geluidsoverlast E313 Deurne
Réponse par Ville d'Anvers à Lander Meeusen le .

Information non détenue.

Geachte heer Meeusen Wij hebben uw vraag in het kader van openbaarheid van bestuur in goede orde ontvangen. Uit navraag blijkt dat de gevraagde inform...
Geachte heer De Bruyn   Aansluitend op onze mail van 15/03/2019, waarbij wij u meedeelden dat wij de gevraagde bestuursdocumenten niet ter beschik...
Geachte heer U vroeg in het kader van de openbaarheid van bestuursdocumenten hoeveel van de geregistreerde 1044 Europese en 1117 niet-Europese burgers...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?