Geachte mevrouw Deprez   Ik beantwoord hierbij de gestelde vragen. Indien u nog verdere vragen heeft, aarzel dan niet me te contacteren.   1. Kunt...
Geachte heer De Bruyn Wij hebben uw vraag in het kader van openbaarheid van bestuur goed ontvangen. U mag een antwoord verwachten binnen de decretaal...
  Geachte heer Simanjuntak,   Wij schrijven u aan als raadsman van de stad Antwerpen in verband met de procedure hangende voor de Raad van State...
Geachte heer de Bruyn,   Ik verwijs graag naar uw onderstaande e-mail van 7 oktober 2019 waar u naar de (generieke) mailadressen vraagt waarop u d...
Beste mevrouw Meijer   Wij hebben uw vraag tot openbaarheid van bestuur in heroverweging genomen. Conform de procedure inzake passieve openbaarhei...
Geachte heer De Brabandere,   Ik bevestig hierbij goede ontvangst van uw aanvraag openbaarheid van bestuur van 15 september 2019.   De gegeven...
Beste heer De Bruyn,   Wij hebben uw vraag met betrekking tot de contractuele verbintenissen tussen de stad Antwerpen en de softwareleverancier va...
Geachte meneer de Bruyn,   We hebben uw vragen met de nodige aandacht bekeken en de nodige gegevens verzameld om een antwoord te geven. We beper...
Geachte heer De Bruyn U vroeg in het kader van de openbaarheid van bestuursdocumenten inzage in bestuursdocumenten waaruit blijkt 1) hoeveel niet-Belg...
Geachte heer De Bruyn   U vroeg in het kader van de openbaarheid van bestuur inzage in een overzicht met: -          aanwezigheden en afwezighed...
Onderzoek Tritel m.b.t. water in de vijvers van het stadspark
Réponse par Ville d'Anvers à Benjamin De Bruyn le .

Partiellement abouti.

Geachte heer De Bruyn   Op 21 maart 2014 keurde het college van burgemeester en schepenen het [1]Landschapsbeheerplan voor het stadspark goed. Dit...
Geachte heer Goorden Gelieve in bijlage de door u opgevraagde studie in het kader van de openbaarheid van bestuursdocumenten te vinden. Met vriendeli...
Geachte heer De Bruyn,   Wij ontvingen uw vraag van 19/11/2017 in het kader van openbaarheid van bestuur. Zoals aangekondigd  in bijlage de besl...
Geachte heer Goorden   Ik heb het mailbericht van de stadssecretaris  9 november 2017 goed ontvangen. Als bijlage bezorg ik u een kopie van de lij...
Ombudsvrouw - Rapport eerste semester 2017
Réponse par Ville d'Anvers à Thomas Goorden le .

Abouti.

Geachte heer Goorden   Ik ontving uw vraag naar het semesterrapport 2017 van de ombudsdienst.   Bedankt voor uw belangstelling.     Met v...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?