Geachte heer De Bruyn Wij zullen hierover navraag doen bij de betrokken diensten en houden u op de hoogte. Met vriendelijke groeten Voor Sven Cauwe...
Amazon
Réponse par Ville d'Anvers à Margarida Silva le .

En attente de classement.

Geachte mevrouw Silva   Ik zend u mijn besluit van 23 november 2022 betreffende uw vraag tot het bezorgen van alle communicatie tussen stadsambten...
Studie inzake Lage Emissie in A!
Message de suivi envoyé à Ville d'Anvers par Jan De Brabandere le .

En retard depuis longtemps.

AANMANING ALS LAATSTE STAP VOOR GEBEURLIJKE INGEBREKESTELLING EN MOGELIJKE DAGVAARDING VAN A !; DIT IN HOOFDE VAN DE BURGEMEESTER ALS POLITIEK VERANTW...
Geachte heer De Bruyn In antwoord op uw mail van 9 maart 2019, kan ik u het volgende melden: overeenkomstig het bestuursdecreet kan ik niet ingaan op...
Actueel overzicht mandaten bezoldigd en onbezoldigd
Demande envoyée à Ville d'Anvers par Benjamin De Bruyn le .

En retard depuis longtemps.

Geachte Stad Antwerpen, Graag ontving ik in Excel-formaat een actueel (dus rekening houdend met de benoemingen bij de afgelopen gemeenteraad) overzic...
Fietsboetes
Réponse par Ville d'Anvers à Fenna Bouve le .

En attente de classement.

Geachte mevrouw Boeve,   In antwoord op uw vraag omtrent het aantal PV's uitgeschreven aan fietsers die verkeersovertredingen begingen (gaande van z...
schoolstraten in district Antwerpen
Réponse par Ville d'Anvers à Leen Schelfhout le .

En attente de classement.

Geachte Mevrouw Schelfhout   Wij ontvingen op 26 november 2018 uw vraag in het kader van de passieve openbaarheid van bestuur tot uitleg over de b...
Postbus op Moorkensplein
Réponse par Ville d'Anvers à Herman Van Laer le .

En attente de classement.

Beste heer Van Laer, Wij hebben uw informatievraag goed ontvangen. Dit is geen openbaarheidsvraag en daarom werd deze mail doorgestuurd naar het klant...
Rapport over jeugdcriminaliteit Antwerpen Stad
Demande envoyée à Ville d'Anvers par Jonathan Cieters le .

En retard depuis longtemps.

Geachte Stad Antwerpen, Zou ik het meest recent beschikbare rapport kunnen verkrijgen over de huidige statistieken over de jeugdcriminaliteit binnen...
Asbest in het Stadhuis
Demande envoyée à Ville d'Anvers par Wouter Frateur le .

En retard depuis longtemps.

Beste Stad Antwerpen Kunt u mij elektronisch op dit e-mailadres de asbestinventaris van het Stadhuis op de Grote Markt toesturen? Ik maak bij deze aa...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?