Ville d'Anvers

Villes et Communes de Flandre, aussi appelé Anvers

8 demandes
Geachte heer De Bruyn   U vroeg in het kader van de openbaarheid van bestuur inzage in een overzicht met: -          aanwezigheden en afwezighed...
Onderzoek Tritel m.b.t. water in de vijvers van het stadspark
Réponse par Ville d'Anvers à Benjamin De Bruyn le .

Partiellement abouti.

Geachte heer De Bruyn   Op 21 maart 2014 keurde het college van burgemeester en schepenen het [1]Landschapsbeheerplan voor het stadspark goed. Dit...
Geachte heer Goorden Gelieve in bijlage de door u opgevraagde studie in het kader van de openbaarheid van bestuursdocumenten te vinden. Met vriendeli...
Rapport over jeugdcriminaliteit Antwerpen Stad
Demande envoyée à Ville d'Anvers par Jonathan Cieters le .

En retard depuis longtemps.

Geachte Stad Antwerpen, Zou ik het meest recent beschikbare rapport kunnen verkrijgen over de huidige statistieken over de jeugdcriminaliteit binnen...
Geachte heer De Bruyn,   Wij ontvingen uw vraag van 19/11/2017 in het kader van openbaarheid van bestuur. Zoals aangekondigd  in bijlage de besl...
Geachte heer Goorden   Ik heb het mailbericht van de stadssecretaris  9 november 2017 goed ontvangen. Als bijlage bezorg ik u een kopie van de lij...
Ombudsvrouw - Rapport eerste semester 2017
Réponse par Ville d'Anvers à Thomas Goorden le .

Abouti.

Geachte heer Goorden   Ik ontving uw vraag naar het semesterrapport 2017 van de ombudsdienst.   Bedankt voor uw belangstelling.     Met v...
Asbest in het Stadhuis
Demande envoyée à Ville d'Anvers par Wouter Frateur le .

En retard depuis longtemps.

Beste Stad Antwerpen Kunt u mij elektronisch op dit e-mailadres de asbestinventaris van het Stadhuis op de Grote Markt toesturen? Ik maak bij deze aa...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?