Commune d'Affligem

Villes et Communes de Flandre, aussi appelé Affligem

1 demande
Geachte mevrouw Charlotte Deprez   Hartelijk dank voor uw mail van 6 april jl. met onderwerp ‘Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemee...

Seules les demandes faites en utilisant Transparencia sont visibles ?